Menu

Sữa

Sữa hạnh nhân
(Almond Milk)

Nước ép

Nước ép củ dền
(Beet Berry Juice)
Nước chanh dứa cà rốt
(Carrot Pineapple Limeade)
Nước ép chanh-chanh xanh
(Lemon-Lime Green Juice)
Bồ công anh cay
(The Spicy Dandelion)

Mocktails

Mock Poinsettia
(Mock Poinsettia)
Cần tây Bạch đậu khấu Hương thảo Spritz
(Celery Cardamom Rosemary Spritz)